Op deze website vind je alles wat mij boeit en bezig houdt. Samenvattend zou je het creatieve processen kunnen noemen, waarbij het schrijven een centrale plaats inneemt.